Uusimmat kirjoitukset

Rakennetulle ympäristölle oma ministeriö

Torstai 2.4.2015 klo 14:09 - Tapani Mäkinen

Asunto- ja liikennepolitiikka eivät  ole omia erillisiä kokonaisuuksia. Maankäyttöä, asumista ja liikennettä pitäisi tarkastella nykyistä enemmän kokonaisuutena. Siksi olisi syytä koota nämä yhteen ja muodostaa ns. rakennetun ympäristön ministerin salkku.

Eri viranomaistahot käsittelevät näitä asioita nyt omilla tahoillaan ja ajavat omia tavoitteitaan. Kokonaisnäkemys ja pitkäjänteisyys on ulotettava hallinnollisiin rakenteisiin korkeinta tasoa myöten. Tarvitaan uusi useamman hallituskauden kattava suunnitteluprosessi ja selkeämpää poliittista ohjausta. 

Lue lisää »

Tehokkaampaa asuntopolitiikkaa

Keskiviikko 1.4.2015 klo 10:11 - Tapani Mäkinen

Asuntopolitiikkaa ei voi sanella ideologia. Asuntopolitiikka on käytännön asia, joka tulee ratkaista käytännön keinoin. Lainsäädännön tulee kannustaa rakentamista. Tällä hetkellä Kiurun/ Viitasen (sd.) asuntoministerikauden perintönä olemme hyvällä matkalla kohti sääntelytaloutta ja tuloksena meillä on markkinat, jotka eivät toimi.

Pääkaupunkiseudulla asuntopula on ajautunut jo kriittiseksi. Erityisesti pienistä asunnoista, yksiöistä ja kaksioista, on pulaa. 

On kehitettävä uusia malleja kannustaa sijoittajia rakentamiseen. Vuokra-asuntotuotantoa nostaisi nopeasti esimerkiksi uusi 10-vuotinen korkotukimalli aiempaa kannustavimmin ehdoin. Jos tähän lisää vielä viiden tuhannen euron käynnistysavustuksen, takaan, että asuntoja syntyy.

Lue lisää »

Strateginen hallitusohjelma edellyttää uudistuksia hallituksen työskentelyyn

Perjantai 27.3.2015 klo 9:52 - Tapani Mäkinen

Strateginen ohjelma suurista poliittisista linjoista vaatii toimiakseen kaksi asiaa: yksityiskohtaisen toimenpideohjelman sekä hallituksen toimintatavan muutoksen. Jos vertauskohdaksi otettaisiin mikä tahansa pörssiyritys, ei nykyinen toimintatapa, jossa jokainen hallituksen jäsen saa omalla tontillaan tehdä mitä haluaa, menisi läpi. Tarvitaan kollegiaalista päätöksentekoa. Kaikkien hallituksen jäsenten on oltava vastuussa koko hallituksen toiminnasta. Tarvitaan yhteisiä valtioneuvostopäiviä joka viikolle, jolloin ministerien on oltava läsnä ja sitouduttava valtioneuvoston yhteiseen työskentelyyn.

Ministerien on myös oltava valmiita vastaamaan omasta ministeriöstään. Näin ollen ns. sirpaleministereistä on ajatuksena luovuttava. Hallituksen tehokkaan työskentelyn turvaamiseksi ja säästöpaineiden edessä ministerien määrää on myös vähennettävä nykyisestä.

Ihan niin kuin hallituksen on sopeuduttava työskentelemään ajassa ja päivän politiikassa, on ministeriöitäkin voitava muuttaa, vaikkapa jopa sen mukaan, mikä kulloinkin hallitusohjelmassa katsotaan tarpeelliseksi. Ministeriöissä muhii laajasti tietoa ja se on saatava valjastettua entistä paremmin poikkihallinnolliseen käyttöön.

Lue lisää »

Lisää kirjoituksia